Yolunuz başarıya çıkıyor…

Projelerinizi; tüm detaylarıyla inceleyerek, optimum çözümler sunmaktan mutluluk duymaktayız…

Görüşme

Projelendirme

Üretim

Başlangıç

Servis

Kontrol

 

Concept

Konsept

Tasarımlarına hayat vermeye çalışan firmamız, birçok proje için çeşitli tecrübelerinden yararlanır. Daha önce tamamladığı işler ve yaratıcılığının sırları boyunca yürüteceği tüm çalışmalarda hep daha fazla kişiye ulaşmak , daha geçerli işler yapmak düşüncesi vardır.

Desıgn

Dizayn

Ürünlerimizin tamamında veya bir parçasında; çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi, insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümler sunmaya çalışıyoruz.

Madenlerimiz değerlerimizdir!

“Kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi; o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.”